На разположение и с присъствие където и когато е необходимо, ето така Iveco Capital общува с клиентите на  Iveco, предоставяйки максимално сътрудничество и гарантирайки прозрачност  и почтеност.

Продуктите на Iveco Capital се предлагат от  всички дилърства на Iveco Group; те са разработени от професионални експерти, които познават света на транспорта и създават решения в помощ на хората, които работят със собствен автопарк.  

Финансовите експерти на Iveco Capital, които присъстват на пазара, предлагат  финансови консултации на дилърите и техните клиенти.  

Финансовият лизинг  дава възможност на фирмите да ползват автомобилите Iveco, необходими за тяхната дейност без огромни инвестиции, които биха влошили финансовите им отчети, тъй като автомобилите остават собственост на финансовата компания. Съществуват очевидни преимущества за фирмите, които по този начин могат да  освободят финансов ресурс и да го насочат към основната си дейност. Вноските се индивидуализират спрямо нуждите на клиента.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 48b1ea9e-c99d-8089-37b2-c9e8dd50f125.