TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - система за наблюдение налягането на гумите) е електронна система, която следи налягането на въздуха в гумите и при неизправност предупреждава водача в реално време с помощта на индикатор на таблото.

В допълнение към подобряването на безопасността на превозните средства, TPMS помага на шофьорите при плановата поддръжка, като така се намалява износването на гумите и се намалява разхода на гориво. 

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ecb3ea9e-2944-8089-37b2-cb53fcc255a2.