Системата за предупреждение при напускане на лентата на движение (LDWS) акустично сигнализира, когато автомобилът пресече осевите линии на пътя  без включен мигач. Системата е много ефективна за предотвратяване на инциденти поради невнимание или заспиване (редуцира ги с около 50%). 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ddd2c19e-a9fd-8089-73e1-a576a3e566c2.