Системата  ESP действа по време на поднасяне, регулирайки мощността на двигателя и спирайки отделните колела с различен интензитет с цел стабилизиране позицията на автомобила.  

ESP е ефективна за коригиране на ситуации на прекомерно или недостатъчно завъртане на волана, които могат да възникнат при неправилно преодоляване на завои, както и в случай на внезапни отклонения на траекторията, този начин се избягва поднасяне на автомобила.

ESP предотвратява до 45% от произшествията предизвикани от неправилна траектория на завоя.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: cba8e09e-f907-8089-73e1-aa3584a93b20.