Адаптивният круиз контрол (ACC) е интелигентна система, която помага на водача да поддържа безопасно разстояние от предния автомобил, активирайки автоматично (в последователност) моторната спирачка и Intarder- а.

ACC може да предотврати 70% от произшествията на магистрален път.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3785559e-f95e-8089-37b2-c49642872926.