​СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА ШОФИРАНЕ

​СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА ШОФИРАНЕ

Системата отчита данни от двигателя, автомобила и системата за проследяване (GPS) и ги обработва чрез алгоритъм (разработен от IVECO), който дава оценка на представянето на шофьора от гледна точка на икономичността на разхода на гориво. Изчисленеито е на базата на индикатори, организирани в три нива на структурно дърво, които отчитат трудността на задачата.

Потърси повече