Новият Daily Hybrid се предлага в две версии: едната с 3.5 тона бруто тегло за транспорт на стоки, а другата с 5.6 тона бруто тегло за транспорт на пътници за общински транспортни фирми.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6d81999e-b960-8089-73e1-ac80de2ef3f0.