Както всички автомобили Iveco , Новият Daily Electric е комплексно транспортно решение,   което включва  не само една от най-обстойните  гами продукти в категорията, но и широк набор от индивидуализирани услуги :
  • Финансиране;
  • Следпродажбено обслужване (с гаранцията на оригиналните части Iveco). 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: aac0849e-f96d-8089-73e1-a9b497a44157.