Новият Daily Electric е оборудван с батерия тип Z . E . B . R . A . Z 5 (батерия с нулеви емисии), базирана на натриево-никел- хлоридна технология с висока специфична енергия ( Na / NiCl 2).

Това са напълно рециклируеми херметични акумулаторни батерии , който не генерират газови емисии и не изискват поддръжка. Батериите се предлагат в комплект по два или четири броя в зависимост от необходимия пробег.  

Зарядът на батерията издържа осем часа и гарантира пробег до 130 km в градски условия . За презареждане е необходим само един трифазен  контакт 380 V 32 A . 

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d326ab9e-0963-8089-73e1-a6ac7845a0eb.