Както всички автомобили Iveco , ECODAILY е комплексно транспортно решение,   което включва  не само една от най-обстойните  гами продукти в категорията (над 7,000 фабрични конфигурации), но и широк набор от индивидуализирани услуги :

  • От финансиране до пълен лизинг ;
  • От аксесоари до системи за управление на автомобилния парк ;
  • От следпродажбено обслужване (с гаранцията на оригиналните части Iveco ) до аварийни ремонти.    

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7017f29e-7906-8089-37b2-c8e14c209106.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7017f29e-7906-8089-37b2-c8e14c209106.