Iveco винаги е бил лидер в света на транспорта. С надеждност и съвършенство  гарантира най-добрия резултат от всяка операция, благодарение на ORIGIN 100% оригинални части Iveco  и с уменията на Iveco мрежата за след-продажбени услуги .

За намаляване на разходите за поддръжка на Вашия автомобил при запазване на неговата стойност във времето и елиминиране на нежеланите престои, Iveco създаде Elements : широк набор от индивидуализирани след - продажбени програми , предназначени да задоволят всяка нужда и да поддържат всеки автомобил в перфектна форма.

Предвидени са три главни базови договори за поддръжка: 

  • Стандарт ( пълен ) , който включва всички обичайни и извънредни сервизни операции, които обхващат целия автомобил .
  • Двигател и трансмисия, който включва всички обичайни сервизни операции плюс някои специфични дейности. 
  • Бърз, който покрива само обичайната поддръжка. 

ЕЛЕМЕНТИ .

100% ПРЕДИМСТВА ЗА ВАС .

100% ЗДРАВЕ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ.  

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 94e1f29e-0964-8089-73e1-ab3dffa3e319.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 94e1f29e-0964-8089-73e1-ab3dffa3e319.