Финансовият лизинг  дава възможност на фирмите да ползват ECODAILY COMBI, необходими за тяхната дейност без огромни инвестиции, които биха влошили финансовите им отчети, тъй като автомобилите остават собственост на финансовата компания. Съществуват очевидни преимущества за фирмите, които по този начин могат да  освободят финансов ресурс и да го насочат към основната си дейност. Вноските се индивидуализират спрямо нуждите на клиента.

Всеки продукт може да се възползва и от застрахователните услуги, предлагани от Iveco Capital.

Одобрението на финансирането зависи от оценката на Iveco Capital. Финансовите условия могат да варират с оглед отразяване на промените в пазарните лихвени равнища. Повече информация за специалните оферти, валидни за текущия месец, можете да получите от дилърската мрежа  (при складова наличност).

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4548fb9e-796b-8089-37b2-cbf3e551fb28.