Както всички автомобили Новият Daily шаси кабина е комплексно транспортно решение,   което включва  не само една от най-обстойните  гами продукти в категорията (над 7,000 фабрични конфигурации), но и широк набор от индивидуализирани услуги :
  • Финансиране;
  • Аксесоари, системи за управление на автомобилния парк;
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e972f29e-e955-8089-37b2-c19e40648d01.