Както всички автомобили Новият Daily 4x4 е комплексно транспортно решение,   което включва  не само една от най-обстойните  гами продукти в категорията (над 7,000 фабрични конфигурации), но и широк набор от индивидуализирани услуги :
  • Финансиране;
  • Аксесоари, системи за управление на автомобилния парк;
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0617179f-c951-8089-73e1-aa4f360f375d.