​Шеста седмица от пътуването

Шест седмици след началото на експедиция Overland 12” керванът пристигна в Ломе, столицата на Того. Оранжевият конвой е преминал през 9 от 28-те държави от маршрута си.

В ганайската столица Акра, преди да стигнат Того, се извърши първата частична подмяна на екипа.  Както беше планирано първоначално преди старта на експедицията, част от екипа напуска мисията и скоро ще се прибере в къщи.

И за стария, и за новия екип това беше емоционален момент. Старият екип се връща в къщи с изобилие от незабравими спомени от едно уникално преживяване, а новият се опасява, че трябва да се справи с много високите стандарти, поставени от техните колеги.  В къщи това носталгично чувство шеговито е наречено mal dOverland, вместо традиционното mal dAfrique.

Подмяната на екипа стана необходима поради силния стрес и рисковете, съпътстващи подобни експедиции.   

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 07c6069f-f922-8089-73e1-aef7fa4f7258.