​Девета седмица от пътуването

След като пристигна в Ангола керванътOverland 12” продължи пътя си към Южна Африка, преодолявайки екстремно трудни ситуации поради климата и маршрута: автомобилите Iveco бяха шофирани с изключително внимание и воля от членовете на екипа, преодолявайки изпитания на границата на възможното.

След пресичане на река Конго на шлеп, претъпкана с местно население, при температури, достигащи 45 градуса вътре в автомобилите, пътуването продължи без сателитна връзка за няколко дни, по черни пътища с дупки, дълбоки повече от метър, пълноводни потоци в джунглата и стръмни наклони, до 60% в някои случаи.

ПриключениетоOverland 12” продължи, благодарение и на съдействието, предоставено от организацията и персонала на дилърствата на Iveco в Африка, които спомогнаха за запазване на доброто функциониране на автомобилите и дадоха възможност на хората от експедицията да възстановят енергията си след дни и нощи, прекарани в автомобилите в ситуации на силен стрес. 

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7f9edf9e-f9cb-8089-37b2-c451febe73e9.