TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO

TCO - общата стойност на собствеността (Total Cost of Ownership) е стойността на превозното средство в жизнения му цикъл. Запазването под контрол на този индикатор е комплексна задача, но в повечето случаи е печеливша стратигия за управление на бизнеса. Затова Iveco направи този калкулатор, който може да Ви помогне да управлявате и синхронизирате всички разходи и да получите надеждна картина за оперативните разходи на превозното средство.

Параметри

Стойност

Нетно тегло

Системите за оценка на товара на превозното средство в работен режим са полезни по много начини: преди всичко за определяне на брутното тегло на превозното средство и проверка за нарушения при превоз на стоки, както и за управление и поддръжка на инфраструктурата. Системите за оценка на товара на превозното средство в работен режим са полезни по много начини: преди всичко за определяне на брутното тегло на превозното средство и проверка за нарушения при превоз на стоки, както и за управление и поддръжка на инфраструктурата. Системите за оценка на товара на превозното средство в работен режим са полезни по много начини: преди всичко за определяне на брутното тегло на превозното средство и проверка за нарушения при превоз на стоки, както и за управление и поддръжка на инфраструктурата.

Филтрирай по:
AVs
лв/км
лв/месец
всичко

Фиксирани разходи

абсолютни стойности
Общо фиксирани разходи
0 лв

Променливи разходи

абсолютни стойности
Общо променливи разходи
0 лв

Total TCO

0 лв

Легенда

Фиксирани разходи
Променливи разходи
Обнови
назад
Пресметни
трябва да изберете най-малко два параметра: