De aërodynamica heeft een grote invloed op het brandstofverbruik: berekeningen tonen aan dat bij een snelheid van ongeveer 85 km/u, 40% van de brandstof gebruikt wordt om luchtweerstand te overwinnen.
Om die reden neemt ECOSTRALIS zijn toevlucht tot de best mogelijke oplossingen om deze luchtweerstand te verminderen:
een dakspoiler, zijdelingse defl ectoren tussen de cabine en de oplegger, en sideskirts op het onderstel. Het resultaat is een gemiddelde brandstofbesparing van 6% (met pieken tot 10%), in vergelijking met een voertuig zonder de aërodynamische kit.
Bovendien is het zo dat er tot 2% brandstof kan bespaard worden, indien de snelheid met 2 km/u daalt, en dit in de snelheidszone 85-90 km/u.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fdd8fd9e-c95d-8089-73e1-a000aa9a09d8.