Adaptive Cruise Control is een intelligent systeem waarmee u moeiteloos de snelheid van uw keuze kan handhaven en dat bovendien de afstand tot het voertuig voor u in de gaten houdt.
Als u te dicht nadert en geen veilige afstand in acht neemt, dan activeert het systeem automatisch de motorrem, de intarder, de kickdown van de Eurotronic en de hoofdrem, als dat nodig blijkt.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8526fd9e-3901-8089-37b2-c23fcce553df.