Vervaardigd in Suzzara, thuisbasis van de Daily

​De New Daily Euro 6 wordt geproduceerd in de Iveco productieplant te Suzzara, Italië, dat geheel gericht is op deze productfamilie. De faciliteit maakt gebruik van World Class Manufacturing (WCM) processen voor het beheersen van de hoge complexiteitsgraad die de productie van de zeer omvangrijke Daily-serie - 11.000 productvarianten! - met zich meebrengt. WCM is een methode gericht op het creëren van foutloze processen die nul gebreken, nul verspilling en nul ongelukken opleveren. Het is een proces van voortdurende verbetering dat erop gericht is de betrokkenheid van elke medewerker bij de productie te maximaliseren. De Suzzara productieplant heeft in 2007 WCM geïntroduceerd, wat binnen vijf jaar resulteerde in het Silver Medal certificaat dat getuigt van het hoge kwaliteitsniveau dat hier wordt geleverd.

Iveco heeft verscheidene investeringen in de Suzzara faciliteiten verricht ter voorbereiding van de introductie van de New Daily Euro 6, teneinde het reactievermogen op de marktvraag verder te verhogen. ​