Persbericht

IVECO ondersteunt, als lid van het BioLNG Euronet Consortium,

​de ontwikkeling van LNG als brandstof voor wegtransport in gans Europa


BioLNG EuroNet kondigde vandaag z’n engagement aan voor de verdere uitbreiding van LNG (vloeibaar natuurlijk gas) als brandstof voor wegtransport door heel Europa met een nieuwe infrastructuur die op de lange termijn moet zorgen voor succes en massale acceptatie in Europa.


Het consortium, bestaande uit IVECO, CNH Industrial Capital Europe, onder het handelsmerk van IVECO Capital, Shell, DISA, Scania en Nordsol zullen elk afzonderlijke activiteiten ontplooien waaronder 2000 extra LNG trucks op de weg , 39 LNG-tankstations en de bouw van een BioLNGproductie-installatie in Nederland. 


De LNG-stations zullen deel uitmaken van een pan-Europees netwerk en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. De stations zullen zich om de 400 km bevinden op de transportcorridors van Spanje tot Oost-Polen.


Pierre Lahutte, IVECO Brand President, zei: "Dit project opent de deur voor een naadloze transitie naar een circulaire economie gebaseerd op het genereren van energie uit afval. Dit maakt zelfs negatieve broeikasgasemissies en koolstofvastlegging mogelijk. De financiering van het project zal onze klanten in staat stellen hun vloot om te zetten naar LNG via competitieve IVECO Capital financierings- & leasingschema’s, om zo het aantal gasvoertuigen op Europese wegen te verhogen en vooruitgang te boeken in onze weg naar een duurzame transportsector. "


De BioLNG-faciliteit zal 3000 MT / jaar BioLNG produceren en zal biogas gebruiken dat is geproduceerd op basis van organisch afval. Dit zal via het LNG-netwerk aan eindgebruikers worden verkocht. BioLNG EuroNet heeft de ambitie LNG als transportbrandstof nog verder uit te dragen naar de toekomst toe.


Over het project:

• Het BioLNG Euronet-project brengt belangrijke spelers op de Europese markt samen: IVECO, Shell, DISA, Nordsol en Scania. Deze projectpartners willen de Europese unie helpen om te voldoen aan haar doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 60% te verminderen door op lange termijn te zorgen voor decarbonisatie van zwaar wegvervoer over het Europese vasteland.


• De bioLNG-installatie die in Nederland wordt gebouwd, zal biogas van organisch afval omzetten in LNG (BioLNG). Het gebruik van doordachte, innovatieve en gepatenteerde technologieën gecombineerd met de financiële ondersteuning en gegarandeerde afname van BioLNG maken het Nordsol-project uniek. Hierdoor kan Nordsol zijn eigen BioLNG faciliteiten bouwen samen met biogasproductiepartners op basis van een solid bedrijfsmodel.


• De 2.000 nieuwe LNG trucks zullen worden verhuurd aan eindgebruikers door middel van concurrentiële financiering- en lease oplossingen om de kosten te verlagen. Alleen de extra kosten van een LNG-vrachtwagen in vergelijking met een dieseltruck zullen worden gefinancierd. De gemiddelde meerkost voor een LNG-vrachtwagen zijn geplafonneerd worden tot een maximum van €30.000.


• De energiedichtheid van BioLNG zorgt ervoor dat vrachtwagens langere afstanden kunnen afleggen, waardoor ze voldoen aan de behoeften van vervoerders nu en in de toekomst. Vanwege het gebruik van industriële organische afval als grondstof, zal de CO2-uitstoot veel lager zijn dan de CO2-uitstoot van traditionele brandstoffen. BioLNG is essentieel om het langetermijndoel te bereiken om wegtransport te decarboniseren tegen 2030. BioLNG elimineert vrijwel alle zwavel en biedt een vermindering van NOx en zwevende deeltjes.


• Elk BioLNG EuroNet-consortiumlid krijgt 20% financiering van de EU in verhouding tot de kosten voor hun engagement.


• De EU-financiering ontvangen door de leden van het BioLNG EuroNet-consortium valt onder de Connecting Europe facility (CEF) voor de transportsector.


• Richtlijn 2014/94 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 over de inzet van alternatieve brandstoffeninfrastructuur definieert een gemeenschappelijk kader van maatregelen voor de inzet van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie en om de milieu-impact van transport te beperken. Het bevat minimumvereisten voor de opbouw van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder LNG (Liquefied Natural Gas) en Compressed Aardgas (CNG). 


• Ga voor meer informatie over BioLNG EuroNet naar de website van het consortium: https://biolngeuronet.eu/