Persbericht

Fiat Industrial schort verkoop aan Iran op

Fiat Industrial steunt de internationale inspanningen om tot een diplomatieke oplossing te komen in het kader van de betrekkingen met Iran. Daarom kondigt Fiat Industrial aan dat zijn dochterondernemingen hun activiteiten met betrekking tot producten of onderdelen waarvan geweten is dat zij Iran als eindbestemming hebben, met onmiddellijke ingang stopzetten, met uitzondering van de beperkte activiteiten die nodig zijn om bestaande, bindende verplichtingen na te komen.

De verkoop door dochterondernemingen van Fiat Industrial aan instanties in Iran was de afgelopen jaren al bijzonder beperkt, zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak, en de desbetreffende producten werden enkel verkocht voor commercieel en civiel gebruik.

De dochterondernemingen van Fiat Industrial die handel dreven met instanties in Iran hebben daarbij te allen tijden de toepasselijke wetten en regelgeving nageleefd, met inbegrip van de wetten en regelgeving van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Italië.