Persbericht

IVECO verwelkomt de erkenning door het Europees Parlement

​van de rol van hernieuwbaar aardgas voor het behalen van de decarbonisatie doelstellingen in Europa.


IVECO verwelkomt de steun van het Europees Parlement voor het amendement waarin de rol van aardgas wordt erkend bij het verwezenlijken van Europese doelstellingen aangaande decarbonisatie.


Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire zitting zijn officieel advies en zijn amendementen op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake CO2-emissies do​or zware bedrijfsvoertuigen goedgekeurd. IVECO verwelkomt de erkenning door het Europees Parlement van aardgas, en in het bijzonder het duurzaam aspect ervan, als een levensvatbare oplossing om de bredere doelstelling te behalen en Europa koolstofvrij te maken, en dit ondanks de recente harde en onnauwkeurige beschuldigingen tegen de rol van aardgas in hetopenbaar vervoer.
In een amendement dat op woensdag 14 november in de plenaire vergadering is aangenomen door een grote meerderheid van het EU-parlement, wordt de EU-Commissie gevraagd om uiterlijk tegen 2020 een methode te ontwikkelen om het effect te berekenen van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen voor de gemiddelde vlootuitstoot van fabrikanten die CNG- en LNG-oplossingen aanbieden aan hun klanten.


Pierre Lahutte, IVECO Brand President, merkte op: "We zijn zeer verheugd dat dit amendement door het Europees Parlement is goedgekeurd vanwege zijn erkenning van de rol die aardgas m oet spelen bij het koolstofvrij maken van de transportsector. Bij IVECO hebben we al lang aardgas gezien als de mature technologie die we vandaag ter beschikking hebben en kunnen we zorgen voor drastische emissiereducties, met 90% minder NO2 en 99% minder fijnstof (PM). Met biomethaan kan het de CO2-uitstoot tot 95% verminderen. Gas maakt inderdaad een naadloze overgang mogelijk naar volledige decarbonisatie van het transport wanneer biomethaan wordt geproduceerd door anaerobe vergisting van organisch afval, dat ook compost en voedingsstoffen aan de grond teruggeeft, waarbij koolstof eigenlijk als organisch materiaal wordt aangemaakt voor een negatieve koolstofvoetafdruk. Als gevolg van onze visie, heeft IVECO vandaag een volledig aanbod van vrachtwagens op aardgas die alle missies kunnen afdekken, tot het zware langeafstandstransport, zoals we dit jaar hebben getoond op IAA 2018, waar we geschiedenis hebben geschreven als eerste fabrikant met enkel zero-dieselvoertuigen op onze stand."


De visie van aardgas als de volwassen oplossing voor duurzaam vervoer wordt gedeeld door EUinstellingen en -regeringen, die de ontwikkeling ervan ondersteunen met een verscheidenheid aan maatregelen. Het amendement betreffende aardgas draagt bij aan andere reeds bestaande maatregelen, zoals de financiële prikkels voor energiezuinige lage CO2-vrachtwagens en de vrijstelling van autosnelwegentol voor LNG-voertuigen (Liquefied Natural Gas) die in Duitsland zijn aangekondigd; de afschaffing van accijnzen op LNG en de belasting van Diesel om de ontwikkeling van de LNG-infrastructuur in Polen te financieren; en de decreten uitgegeven in Frankrijk en Italië om het gebruik van biomethaan geproduceerd uit koemest en agrarisch restafval te bevorderen voor het transporteren van voertuigen.


Het eindrapport bevat nog steeds veel kritieke punten voor de sector, waaronder de strengere emissiereductiedoelstellingen. De volgende stap in het wetgevingsproces is de stem van de EU - Raad, en IVECO en de gas- en biogasindustrie vertrouwen erop dat de lidstaten deze bepaling zullen overnemen om het decarbonisatieproces te versnellen.​