Persbericht

Tijdens het internationale perscongres van het VDA te Frankfurt op 9 juli presenteerde Sam Burman, Iveco’s Senior Vice President Medium and Heavy Commercial Vehicle Platforms, het rapport “Milieuvriendelijke Commerciële Voertuigen Voor Morgen”.

Tijdens het internationale perscongres van het VDA te Frankfurt op 9 juli presenteerde Sam Burman, Iveco’s Senior Vice President Medium and Heavy Commercial Vehicle Platforms, het rapport “Milieuvriendelijke Commerciële Voertuigen Voor Morgen”. Het internationale perscongres wordt traditioneel enkele maanden voor de start van de IAA te Hannover (van 23 tot en met 30 september 2010) gehouden.

 
Burman’s kernboodschap tijdens het congres onderstreepte de noodzaak aan technische, wetenschappelijk onderbouwde geluidsregularisaties waardoor er een toekomstig pad kan geschetst worden voor transport voertuigen inzake CO2 emissies.

 
Een industrieel Europees beleid werd geopperd waarin R&D activiteiten de voorrang kunnen krijgen en gecentraliseerd worden in de plaats van individuele initiatieven die enkel van toepassing zijn voor bepaalde markten. Daarenboven werd de langzaamheid van vloot vernieuwing naar voren gebracht. Dit resulteert tegenwoordig in een onevenredig aantal oude voertuigen in gebruik die de maatschappij niet de voordelen opleveren qua lage uitstoot emissies en brandstofbezuiniging die de nieuwe voertuigen van vandaag wel reeds leveren. Als onderdeel van het Europese industriële beleid werden nieuwe aankoop incentives voorgesteld waardoor nieuwe innovatieve technologieën sneller op de markt kunnen komen.

 
Ook het feit dat elke nieuwe aandrijftechnologie gepaard gaat met een hoger gewicht dan dat van de klassieke Diesel aandrijving, wat het laadvermogen van de voertuigen verlaagt en ze dus minder aantrekkelijk maakt voor transporteurs ondanks hun milieuvriendelijke eigenschappen, werd naar voren gebracht. Zo werd er verwezen naar een initiatief van de Franse overheid waarbij het gewicht van de batterijen bij elektrische en hybride wagens en het gewicht van de gastanks bij CNG wagens niet wordt meegeteld in het GVW. Hierdoor zou de aankoophindernis eventueel kunnen verdwijnen. Zulke initiatieven worden ook reeds onderzocht door de Italiaanse en Spaanse autoriteiten, maar er is actie nodig op Europees niveau.