TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO

TCO (total ägandekostnad) är den sammanlagda kostnaden för ett kommersiellt fordon under hela dess livstid. Det är ofta svårt att hålla denna indikator i schack, men det är för det mesta en vinnande strategi inom företagshanteringen. Därför har Iveco lagt upp en kalkylator som kan hjälpa dig att hantera och synkronisera alla dina utgifter och därigenom få en pålitlig bild av fordonets driftskostnader.

Parametrar

Värden

Nettopris

Vågsystem för fordon i drift är användbara på många vis: framför allt för att bestämma fordonets bruttovikt och därigenom kontrollera om det sker lagöverträdelser för godstransport, men även för hantering av infrastruktur och underhåll. Vågsystem för fordon i drift är användbara på många vis: framför allt för att bestämma fordonets bruttovikt och därigenom kontrollera om det sker lagöverträdelser för godstransport, men även för hantering av infrastruktur och underhåll.

Filtrera med:
A.V.
kr/Km
kr/Månad
Allt

Fasta Kostnader

Absoluta Värden
Totala Fasta Kostnader
0 kr

Varierande Kostnader

Absoluta Värden
Totala Varierande Kostnader
0 kr

TCO (total ägandekostnad)

0 kr

Nyckel

Fasta Kostnader
Varierande Kostnader
Återställ
Back
Beräkna
Du måste välja minst två parametrar: