POSEBNA PONUDA
15.10.2019 - 31.12.2019


ALTERNATOR & ELEKTROPOKRETAČ:

Alternator

OD 1 343 HRK

Starter

OD 951 HRK


ALTERNATOR

Prednosti izvornih dijelova i rizici neodabira izvornih dijelova

Prednosti
Optimizirana brzina punjenja pri bilo kojoj temperaturi
Vrhunski dizajn za dulji vijek trajanja bez održavanja
Pojačani ležajevi s mazivom i brtvama otpornima na temperaturu
Visoki faktor ispune bakrom za poboljšani magnetski krug i raspored električnih vodova
Stabilno električno napajanje za dulji vijek trajanja akumulatora
Optimizirana razina buke za udobnost korisnika

Alternator

Rizici neodabira izvornih dijelova
Nedovoljno napunjeni akumulatori koji uzrokuju trajan gubitak performansi
Brzo trošenje koje rezultira gubitkom snage akumulatora
Loše napajanje električne opreme

ELEKTROPOKRETAČ

Prednosti izvornih dijelova i rizici neodabira izvornih dijelova

Prednosti
Dulji vijek trajanja zahvaljujući visoko kvalitetnim dijelovima
Guma otporna na visoku temperaturu
Zaštita od prašine i prodiranja vode
Visoka otpornost na vibracije

Starter

Rizici neodabira izvornih dijelova
Poteškoće pri pokretanju motora
Brzo habanje
Smetnje elektroničkih uređaja
✔ Ozbiljno smanjenje vršnih vrijednosti napona