• Titolo 1

Komunikaty

6/13/2011 11:01 AM

Iveco i FPT Industrial na Miedzynarodowej Wystawie Pojazdów na Gaz Ziemny w Berlinie w 2011 roku

Iveco i FPT Industrial wzieły udział w drugiej edycji Miedzynarodowej Wystawy Pojazdów na Gaz Ziemny, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Pojazdów na Gaz Ziemny (NGVA Europe) w Berlin Messe w dniach od 7 do 9 czerwca 2011 roku. Swoja obecnoscia obydwie spółki z Grupy Fiat Industrial potwierdzaja swoje zaanga_owanie na rzecz ekomobilnosci, chcac pomóc w szerzeniu nawyku stosowania metanu jako paliwa w transporcie drogowym oraz przekazac jak najszerszym kregom odbiorców niesłychanie ekologiczne rozwiazania transportowe, które Iveco i FPT Industrial od dawna oferuja na rynku. Iveco, europejski lider w segmencie pojazdów u_ytkowych napedzanych silnikami na spre_ony gaz ziemny, wystawia razem z producentem silników FPT Industrial, niektóre modele ze swojego typoszeregu pojazdów, napedzane gazem ziemnym. Na stoisku mo_na obejrzec pojazd u_ytkowy Iveco ECODAILY Natural Power oraz silnik Cursor 8 produkcji FPT Industrial, specjalnie zaprojektowany do stosowania spre_onego gazu ziemnego do zastosowan miejskich w autobusach i pojazdach u_ytkowych. Ponadto na terenie przylegajacym do wystawy, Iveco wystawiło autobus miejski Iveco Irisbus Citelis z silnikiem zasilanym spre_onym gazem ziemnym z podwoziem od samochodu cie_arowego Stralis CNG w konfiguracji 6x2, z DMC 26 ton, najwiekszy pojazd miejski z silnikiem CNG.


Iveco wspólnie z FPT Industrial potwierdzaja swoje przekonanie, _e układy napedowe na metan stanowia najwłasciwsze rozwiazanie pomocne w rozwiazaniu problemu zanieczyszczen na terenach miejskich, poniewa_ jest w nich stosowane najczystsze z dostepnych paliw samochodowych. Rozwiazania ekologiczne zaproponowane w Berlinie stanowia dowód na wkład obydwu spółek w ekologiczne i przystepne cenowo przewozy pojazdami u_ytkowymi, a tak_e przewozy towarów i pasa_erów na terenach miejskich.


Iveco wzieło równie_ udział w Miedzynarodowej Konferencji towarzyszacej wystawie, w ramach warsztatów pt. "Europejskie wyzwania a szanse globalne – pojazdy zasilane spre_onym gazem ziemnym z perspektywy miedzynarodowych producentów samochodów”, w czasie których Giuliano Giovannini, Manager ds. Produktu Iveco dokonał swojej prezentacji. "Silniki na gaz ziemny charakteryzuja sie poziomem emisji na poziomie równym lub zbli_onym dozwolonym zgodnie z norma czystosci spalin Euro VI, która zacznie obowiazywac od 2014 roku i dlatego te_ stanowia praktyczne rozwiazanie problemu jakosci powietrza w miastach” – wyjasnił Giovannini - “Iveco przywiazuje ogromna uwage do technologii pojazdów napedzanych gazem ziemnym, która nale_y do włoskiego dorobku technicznego i jest priorytetowym kierunkiem naszych prac badawczo-rozwojowych. Obecnie oferujemy najwiekszy asortyment pojazdów na rynku, wyprodukowanych przy u_yciu tej technologii, ponadto jestesmy europejskimi liderami w produkcji i marketingu tych pojazdów, które ju_ u_ywaja biometanu, jednego ze zródeł odnawialnej energii z najbardziej obiecujacymi wynikami, jesli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych”.

Wystawiane produkty

Nacisk kładziony na ekomobilnosc, najwa_niejszy element strategii biznesowej Iveco i FPT Industrial, najlepiej widac na przykładzie wystawionych pojazdów i silników.
Na stoisku Iveco mo_na było obejrzec pojazd u_ytkowy ECODAILY Natural Power, w wersji napedzanej gazem ziemnym, którego sprzeda_ ró_nych wersji przekroczyła dwa miliony sztuk. Pojazd u_ytkowy ECODAILY Natural Power jest dostepny w ró_nych wersjach: furgonetki, furgonu, kabiny na podwoziu, o DMC od 3,5 tony do 7.0 ton i napedzany 3-litrowym silnikiem produkcji FPT Industrial na gaz ziemny, o mocy 136 KM (100 kW).Aby zapewnic łatwosc u_ycia, pojazd ECODAILY Natural Power jest wyposa_ony w mały bak na benzyne, który pozwala awaryjnie dojechac punktu tankowania gazu. Gaz ziemny u_ywany w pojezdzie jest przechowywany w butlach o ró_nej objetosci, w zale_nosci od DMC pojazdu i rozstawu osi.
Na zewnatrz hali wystawowej Iveco Irisbus wystawił autobus miejski Citelis o długosci 12m, napedzany spre_onym gazem ziemnym, o bardzo niskim wpływie na srodowisko dzieki silnikowi Cursor 8 produkcji FPT Industrial, którego emisje sa znacznie poni_ej normy czystosci spalin EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), najbardziej rygorystycznej normy czystosci spalin istniejacej obecnie na rynku. Autobus ten nadaje sie idealnie do zastosowan w ramach publicznych srodków transportu, gdy_ zabiera max. 90 pasa_erów, jest niskopodłogowy, posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich, oraz funkcje obni_enia podłogi przy wchodzeniu i wychodzeniu z autobusu pasa_erów niepełnosprawnych. Ponadto autobus miejski Citelis jest równie_ wyposa_ony w klimatyzacje dla pasa_erów i kierowcy, system wykrywania pasa_erów wsiadajacych i wysiadajacych z autobusów wyposa_ony w czujniki zbli_eniowe, nagłosnienie pozwalajace informowac pasa_erów o najbli_szym przystanku autobusu, system monitoringu przy pomocy kamery nakierowanej na ka_de drzwi słu_ace wsiadaniu oraz system "Intellibus" ze zintegrowanym modułem GPS, który pozwala monitorowac dane i tworzyc raporty na temat przejechanej trasy i parametrów jazdy takich jak predkosc, liczba zatrzyman oraz sledzic poło_enie pojazdu w czasie rzeczywistym.

Równie_ na zewnatrz hali wystawowej mo_na było obejrzec ciagnik siodłowy Stralis CNG 6x2 o DMC 26t, wyposa_ony w specjalny silnik Cursor 8 produkcji FPT Industrial, napedzany gazem ziemnym, o mocy 270 KM (200 kW). Oprócz wersji Stralisa 6x2 z kabina, Stralis CNG jest równie_ dostepny w wersji 4x2 z kabina o DMC 18.0 ton. W tej wersji Stralisa spre_ony gaz ziemny (CNG) jest przechowywany w 8 butlach, ka_da o pojemnosci 80 litrów, które zostały zamontowane na ramie podwozia, aby nie utrudniac zabudowy.


FPT Industrial jest spółka Fiat Industrial specjalizujaca sie w projektowaniu, produkcji i sprzeda_y układów napedowych i skrzyni biegów do pojazdów cie_arowych szosowych i terenowych, a tak_e dostawczych, a tak_e silników okretowych oraz generatorów mocy. Iveco oferuje cała game silników na gaz ziemny o mocy od 136 KM do 330 KM, co stanowi dowód na to jak znaczna uwage Iveco przywiazuje do opracowywania ekologicznych rozwiazan dla potrzeb transportu.


FPT Industrial, europejski lider w silnikach napedzanych gazem ziemnym, prawdziwym paliwem alternatywnym z najprostsza struktura czasteczkowa zapewniajaca całkowite spalanie, ma w swojej ofercie silnik Cursor 8 (C78 ENT G), ze specjalna dedykowana turbospre_arka i chłodnica miedzystopniowa (ang. intercooler) CNG, z 6 cylindrami, o pojemnosci 7,8 litra, z homologacja na zgodnosc z norma czystosci spalin EEV. Silnik ten, dostepny w przedziale mocy znamionowej od 245KM do 330KM (180kW do 213kW) oraz szczytowym momentem obrotowym od 1100Nm do 1300Nm jest stosowany w autobusach i pojazdach u_ytkowych głównie do zastosowan miejskich, gdzie jest szczególnie doceniany ze wzgledu na niska emisje spalin oraz niskie koszty eksploatacji (metan jest jednym z najtanszych paliw). Równie_ nie bez znaczenia jest niski poziom hałasu wytwarzanego przez ten silnik, który jest o 3-5 dB(A) ni_szy ni_ odpowiednik dieslowski, a tak_e niski poziom wibracji dzieki technologii zapłonu iskrowego. Wreszcie równie_ wa_na zaleta w zakresie ochrony srodowiska naturalnego jest spalanie gazu ziemnego, które charakteryzuje sie bardzo niskimi poziomami emisji spalin, przy czym emisja tlenków azotu stanowi jedna czwarta dozwolonego poziomu.

Iveco

Iveco – spółka z Grupy Fiat Industrial - projektuje, produkuje i sprzedaje cała game pojazdów we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy srednie, a skonczywszy na cie_kich pojazdach dostawczych, cie_arówki terenowe, autobusy do przewozów miejskich i miedzymiastowych oraz autokary, a tak_e pojazdy do zadan specjalnych takie jak wozy stra_y po_arnej, pojazdy do zadan terenowych oraz do ochrony ludnosci cywilnej.


Zatrudnienie w Iveco wynosi około 25,000 osób, firma posiada 24 zakładów produkcyjnych w 11 krajach na całym swiecie, a jej doskonałe rozwiazania technologiczne powstaja w szesciu (6) osrodkach badawczo-rozwojowych.

Iveco prowadzi działalnosc w Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacinskiej, a tak_e w Europie. Około 5,000 punktów sprzeda_y oraz serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczna, niezale_nie od tego w którym punkcie swiata pojazd Iveco jest eksploatowany.

FPT Industrial

FPT Industrial jest spółka Fiat Industrial specjalizujaca sie w projektowaniu, produkcji i sprzeda_y układów napedowych i skrzyni biegów do pojazdów cie_arowych szosowych i terenowych, oraz pojazdów u_ytkowych, a tak_e silników okretowych oraz generatorów mocy. Spółka zatrudnia około 7.800 pracowników na całym swiecie, w 10 zakładach produkcyjnych i 6 osrodkach naukowo-badawczych; istnienie sieci dystrybucji składajacej sie z ponad 100 dealerów oraz 1000 stacji serwisowych zapewnia FPT Industrial obecnosc w około 100 krajach. Przy bogatym asortymencie produktów (5 rodzin silników o mocy od 50 KM do 870 KM i skrzyniach biegów z maksymalnym momentem obrotowym od 300 do 400 Nm) oraz silnym naciskiem poło_onym na prace badawczo-rozwojowe, FPT Industrial jest jednym z czołowych producentów układów napedowych do zastosowan przemysłowych na swiecie.

Wróć do KOMUNIKATÓW PRASOWYCH Download PDF

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies, kliknij tutaj.